Skip to main content

Gymsaler, idrettsarenaer og sportsbygg

Fra prosjektering til montering

Det å få på plass en ny flerbrukshall kan være en omfattende og krevende affære. Titan Sport følger deg i alle ledd i prosessen; fra planlegging og produksjon, og helt fram til levering og montering. Vi følger opp i etterkant med reservedeler, service og sikkerhetskontroll av heisevegger.

Avdekke behov og planlegging
av praktisk gjennomføring

Titan Sport har lang erfaring og bred kunnskap om hvordan et nytt idrettsanlegg best kan prosjekteres. Vi kommer gjerne på befaring og hjelper deg med å avdekke behov og legge opp en god plan for hvordan du kommer fra start til mål.

Skreddersøm av
faste installasjoner

Idrettsanlegg skal ofte fungere for mange ulike idretter med svært ulike behov, noe som kan by på utfordringer for utbygger. Vi tilbyr skreddersøm av alle våre faste installasjoner slik at de passer for hvert enkelt anlegg med tanke på bruk og behov.

Norsk produksjon

Vi er stolte av å være en ledende produsent av et bredt spekter av fastmontert utstyr, heisevegger og ballfangernett. Våre produkter er i daglig bruk i over 3.500 gymsaler og idrettsanlegg landet rundt. Produsert i Norge, for norske forhold.

Levering og montering

Når du bestiller utstyr fra Titan Sport er det vi som leverer og monterer installasjonene på stedet. Dette er din trygghet og vår fagkunnskap.

Årskontroll og serviceavtaler

Heisevegger og fastmontert idrettsutstyr skal tredjepartskontrolleres årlig i tillegg til jevnlig tilsynskontroll. Dette for å ivareta sikkerheten til brukerene. Vi tilbyr en gunstig årskontroll av faste installasjoner. For mer informasjon, ta kontakt!

Ettermarked

Reparasjoner og
levering av spesialdeler

Hva gjør du når sømmen på tjukkasmatta revner?
Du ringer Titan Sport, selvfølgelig!

En av de store fordelene med egen, norsk produksjon er at vi kan både reparere og erstatte ødelagte deler. For selv om produktene våre er laget for å vare en mannsalder, kan sømmer revne, splinter brekke, eller klatretau bli slitt.